14 שנים בלעדיך.
האזכרה ביום רביעי, 27.6.2018
בשעה 18:00 בבית העלמין באביחיל
14 years without you.
The memorial ceremony will be held on Wednesday, June 27, 2018
at 6 pm at the Avichail cemetery